"साकोसहरुको स‌स्थागत विकासका लागि सक्षम जिल्ला सघ"

लेखा तथा सुपरिवेक्षण समिति

John Doe

जेन लामा

संयोजक सफल साकोस
John Doe

बुद्धरत्न मानन्धर

सदस्य नेवा पुच : साकोस
John Doe

जीवन श्रेष्ठ

सदस्य कृति साकोस