"समृद्ध साकोस सक्षम संघ"

If you would like to join our team, drop us a line today at vacancy@kadifsccul.com

Office Helper

यस संघमा रिक्त रहेको निम्न बमोजिमको पद खुल्ला प्रतिस्पर्धा द्धारा पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरुले आवश्यक कागजात सहित यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आवेदन पेस...

पुरा पढ्नुहोस